• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

آموزش 1 گلبول های سفید

#1
سلام با وجود شباهت های موجود ماستوسیت و بازوفیل با هم یکی نیستند و حتی در هر یک از گونه ها ،دارای ظاهرو جزییات ساختماتی متفاوت هستند،انها از سلول های بنیادی متفاوتی در مغز استخوان سرچشمه میگیرند (منبع کتاب جان کوییرا)


ماستوسیت ها وبازوفیل ها ازرده سلولهای خاصی در مغز استخوان منشا می گیرندولی ماستوسیت ها به صورت نابالغ تولید شده ودربافتها بالغ می شوند. درحالی که بازوفیل ها پس از بلوغ وارد جریان خون می شوند .وهیچگاه ماستوسیت ها از بازوفیل ها منشا نمی گیرند.
 
بالا