• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

کلونینگ ژن انسولین

درتکثیر ژن انسولین از ژن استفاده شد یا mRNAچرا

  • ژن

    رای: 1 50.0%
  • mRNA

    رای: 1 50.0%

  • مجموع رای دهندگان
    2
بالا