• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 کتاب درسی

#1
سلام. لنفوسیت قبل از تولید پلاسموسیت هم پادتن ترشح میکند یا فقط گیرنده آنتی ژنی دارد؟؟
 
#2
سلام لنفوسیتB گیرنده آنتی ژنی دارد وزمانی که به آنتی ژن برخورد می کند رشد وتکثیر شده به سلولهای خاطره وسلولهای پلاسموسیت تبدیل می شود وسلولهای پلاسموسیت توانایی تولید پادتن را دارند وپادتن ترشح می کنند، ولی پلاسموسیت ها گیرنده آنتی ژنی ندارند.
لنفوسیتها یB فقط گیرنده آنتی ژنی دارند و توانایی ترشح پادتن را ندارند
 
بالا