• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

درخواست 1 کتاب درسی دهم

#1
تنظیم عصبی در جانداران مبحث‌بسیار سخت وسنگینی هست که منطبق بر اموخته های دانش اموزان در پایه دهم‌نمی باشد زیرا فصل عصبی در ‌پایه یازدهم خوانده میشود بنا براین بهتر است که این بخش تنظیمات عصبی در حانوران که در گفتار اخربخشهای مختلف کتاب دهم قرار گرفته حذف وبه کتاب یازدهم منتقل شود
 
#2
در صورتی که از مطالبی که دانش آموزان در دوره اول متوسطه در مورد دستگاه عصبی استفاده شود و به صورت یادآوری در حاشیه کتاب آورده شود بهتر میتوان مطالب مرتبط رو به دانش آموزان تفهیم کرد
 
#3
البته باتوجه به نوع سوالات اخیر و تاکید روی اشکال کشیدن و نامگذاری اشکال هم مهم هست
 
بالا