• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 ژنتیک

#1
با توجه به مرحله ی شروع ترجمه چرا در آزمایش نیرنبرگ با وجود عدم کدون آغاز ترجمه صورت می گیرد؟
 
#2
سلام خدمت همکار محترم ، پاسخ همکاران در گروهها به این سوال:
توجه داشته باشید که AUG فقط جهت صحیح ترجمه را مشخص می کند و در نبود آن ترجمه متوقف نمی شود، ولی ممکن است که ترجمه از جایگاه صحیح شروع نشود. در آن صورت از روی توالی مشخصی از RNA ممکن است بیش از یک نوع پروتئین ساخته شود(نیرنبرگ و همکارانش نیز با این مشکل روبه رو شدند). غلظت بالای منیزیم برای شروع ترجمه و قرارگرفتن tRNA آغازگر در جایگاه مناسب، در شرایط آزمایشگاه لازم است و علامت شروع دیگری نیاز نیست.
در آزمایش های اولیه از غلظت بالای منیزیم استفاده شد؛ در غلظت بالای منیزیم جزء بزرگ و کوچک ریبوزوم به هم می چسبند اما در غلظت پایین از هم جدا می شوند. غلظت بالای منیزیم نیاز به فاکتورهای شروع را مرتفع می سازد و اجازه می دهد که شروع ساخت زنجیره پلی پپتیدی بدون وجود سیگنال صحیح در mRNA رخ دهد.
 
#3
وجود AUG برای شروع یک ترجمه صحیح لازم است . خود فرایند ترجمه شرایط مناسب دیگری نیاز دارد برای مثال حضور عوامل و ابزارهای لازم در ترجمه و نیز غلظت مناسب یون منیزیم از شروط لازم و کافی برای ترجمه می باشد.
 
بالا