• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

بی بی کد ژنتیک پایه دوازدهم

ایا ورود تمام مباحث ژنتیک در پایه دوازدهم صیحیح میباشد یا خیر ؟

  • خانم ساکتی نظر دادن که بهتر بود مقداری از مباحث ژنتیک همچون سالیان قبل در پایه 11 قرار میگرفت

    رای: 0 0.0%

  • مجموع رای دهندگان
    3
#1
در پایه دوازدهم کتاب جدید التالیف در سر فصلها وعناوین ارایه شده بخشهای مربوط به ژنتیک زاد میباشد ومطا لب گسترده ست ومطابق با 4 ساعت تدریس نمی باشد وزمان بیشتری میخواهد یا مباحث ژنتیک کمتر شود

این موضوع توسط همکار خانم خوشبخت ارایه شد ومورد تایید اکثریت همکاران قرار گرفت
 
#2
با توجه به حجم زیادمطالب ژنتیک در کتاب دوازدهم ، بهتر است بخشی از مطالب مثل فصل اول( ژنتیک پایه ) و فصل سوم ( ساختار و عملکرد ژن ) به کتاب یازدهم منتقل شود .
 
#3
همکاران نیز بر حذف مباحث‌فوق وانتقال این بخشها به کتاب پایه بازدهم تاکید داشتن وتشکر از خانم عرب سلمانی
 
بالا