• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

اطلاعیه پروتیین

#1
سلام
در مورد انواع پروتیین های مکمل که به صورت غیر فعال در خون دیده می شوند لطفا توضیح دهید
 
#2
درود
سیستم complement از تعدادی از پروتین های متفاوت پلاسما تشکیل شده است که بایکدیگر تعامل می کنند تا هم پاتوژن ها را opsonize کنند و هم یک سری واکنش های التهابی را القا نمایند.یکی از خصوصیات آنها این است که چندین اجزای آن پروتءاز هستند که فقط وقتی بریده شوند فعال می شوندکه این معمولا توسط پروتءاز اختصاصی دیگری صورت می گیرد.این آنزیم ها در شکل غیر فعال خود پرو آنزیم یا پیش آنزیم یا زیموژن نام دارند و اولین بار در روده کشف شدند.سیستمcomplement از طریق آبشاری آنزیمی شروع می گردد .سه مسیر فعال سازیcomplement وجود دارد. مسیر کلاسیک،مسیر لکتین و مسیر آلترناتیو.
منبع ایمنوبیولوژی جنوی جلد اول انتشارات خانه زیست شناسی
 
#3
سلام
سیستم مکمل گروهی متشکل از 20 نوع پروتئین میباشد که عملکرد آنها کنترل التهاب است. روند فعال شدن انها یک روند ابشاری میباشد. فعال شدن این سیستم سبب تولید مولکولهای پروتئینی یا قطعات پپتیدی میشود که اعمال زیر را انجام میدهند: کشاندن فاگوسیتها به محل عفونت - افزایش جریان خون به طرف محل فعال شدن - افزایش فاگوسیتوز-وارد ساختن اسیب به غشائ پلاسمایی سلولها، باکتریهای گرم منفی، ویروسهای پوشش دار- رها سازی واسطه های التهابی بیشتراز ماستوسلها ایمنولوژی رویت
 
بالا