• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 ویرایش ژن

#1
آیا تفاوتی اخلاقی بین ویرایش ژن برای درمان بیماریها و ویرایش ژن برای افزایش تواناییهای انسان وجود دارد
 
بالا