• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

وراثت حالت مو در انسان

#1
باتوجه به اینکه حالت مو در انسانها در جامعه بیش از سه فنوتیپ دارد(صاف_فری_موجدار) یعنی مثلا انواع موی فری بادرجات مختلف وجود داردودر کتاب زیست وآزمایشگاه 2الگوی این صفت غالب ناقص ذکر شده آیا این صفت چند ژنی یا چند اللی نیست؟
 

mosavi

سیده حمیده موسوی
#2
از آنجا که میزان نفوذ(Pnetration) ژنها به یک اندازه نیست میتوان گفت این تنوع حالتها در واقع همان ژنها با تنوع نفوذ هستند.
 
بالا