• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 نفد کتاب های درسی

#1
اگر صفت چند جایگاهی با چندژن اما روی یک کروموزوم باشه نسبت به صفت |چند جایگاهی باچندژن روی چند کروموزوم چه فرقی داره و ژنهای یک صفت در این دو حالت نسبت به هم چگونه اند
 
بالا