• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 میوز

naseri

ناهید ناصری
#1
اتصال دوک به تتراد در کدام مرحله اتفاق می افتد؟
پروفاز 1 یا متافاز 1 ؟
 
بالا