• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 میتوز

#4
اولین نقطهٔ وارسی در انتهای مرحلهٔ G1 قرار دارد دقیقا قبل از ورود به مرحلهٔ S و تصمیم می‌گیرد که آیا سلول تقسیم شود، کمی به‌تاخیر بیفتد یا اینکه به مرحلهٔ استراحت (فاز G0)وارد شود. بسیاری از سلول‌ها در مرحلهٔ G0 باقی می‌مانند.
 
بالا