• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 مهندسی ژنتیک

#1
چطور در مهندسی ژنتیک ازژن یوکاریوتی در باکتری رونویسی میشود
 
بالا