• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 مفهوم اکسون دندریت ص3 شکل 3 کتاب یازدهم

#1
برسش را اقای دهقانی دبیر دبیرستان پسرانه افشار متطقه 3 بیان کردند
تعریف کتاب از دندریت و اکسون باتصویرش همخوانی ندارد. در تصویر 3 یاخته عصبی حسی محل مشخص شده اکسون اشتباه است هردو بخش خارج شده از جسم سلولی اکسون است در کتاب فقط یک سمت را اکسون نامیده است .
 

hosseini

سیدفضل اله حسینی
مدیرکل سایت
#2
سلام. مفهوم اکسون و دندریت در کتب مختلف، متفاوت است. آنچه از کتاب درسی بر اساس تعاریف اکسون و دندریت می فهمیم این است که بخش نامگذاری نشده را باید دندریت در نظر گرفت.
گرچه درست تر این است که هر دو بخش طویل خارج شده از جسم سلولی اکسون است، ولی معیار ما برای بیان مطالب تنها باید کتاب درسی باشد
 
بالا