• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

محل دقیقG0 در چرخه سلولی

iravani

ایروانی
مدیرکل سایت
#1
در مبحث چرخه سلولی زیست شناسی 2 مکان دقیق G0 کجاست؟ و منظور از این مرحله چیست؟
 
#2
مرحله جی صفر در واقع توقف در مرحله جی یک است .و سلولی که در این مرحله متوقف می شود در واقع در اینترفازطولانی بسر می برد
 

salvia54

کمال فرهی فر
#3
G0.png

سلام
شما در فایل پیوست مرحله ی G0 را ملاحظه می فرمایید

درمرحله ی G0 ( جی صفر)، سلول در حالت فعالیت پایه قرار دارد و افزایشی در آنزیم ها، یون ها و اندامک های سلولی دیده نمی شود.
 

tahmasebi

الهام طهماسبي
#4
سلام
G0نفطه خاصی ازG1است . تنظیم طول مدت چرخه سلولی (دراولین نقاط وارسی )ابتدا با توقف در این نقطه صورت میگیرد که در وضعیت متوقف شده گفته میشود سلول در مرحله G0است .سلول از چرخه سلولی خارج شده،ووقتی شرایط تغییرکند سلول میتواند دوباره وارد مرحله G1شود.
 
#5
در مبحث چرخه سلولی زیست شناسی 2 مکان دقیق G0 کجاست؟ و منظور از این مرحله چیست؟
سلام
سلول های تمایز یافته نظیر سلول های عصبی وماهیچه های اغلب از فازG1 به فاز استراحت یاG0 وارد می شوند. و بدین ترتیب از چرخه ی تقسیم سلولی خارج می شوند این سلول ها اغلب تا زمانی که از سیگنال های میتوزی رشد نظیر فاکتور های رشد .ویا میتوژن متاثر نشوند،در فاز استراحت G0باقی می مانند. بدین ترتیب بیشتر سلول های بدن (سلو ل های سوماتیکی)در حالت عادی در فاز هستند زیرا بخش اعظم بدن را عضلات واعصاب تشکیل می دهند. واژه ی میتوژن به معنی محرک میتوز است ونباید آن را با موتاژن به معنی عامل جهش ،اشتباه کرد. درفازG0 سلول فاقد فعالیت است وهیچ افزایشی در آنزیم ها،یون ها واندامک های سلولی صورت نمی گیرد.
(زیست شناسی سلولی،مولکولی ومهندسی ژنتیک مجید مهدوی ودکتر مجید صادقی زاده)
 
بالا