• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 فیزیولوژی

خانم خوشبخت سوال زیر را مطرح کردند چرا ریه ها دو قطعه هستند وحرکت انها در محل خود انجام میکیرد

  • خانم باقری زیرا کار ایی انها را افزایش میدهد وفشار ناشی از حرکت انها بر قلب کاسته میشود

    رای: 0 0.0%
  • اقای اهی فر جایگیری بهتر انها در قفسه سینه وافرایش کار ایی ودر هنگام حرکت در قفسه سینه کمی حابجا میش

    رای: 0 0.0%

  • مجموع رای دهندگان
    0
بالا