• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 فیزیولوژی

#1
سلام
ببخشین مگه نمیگیم انتشار پتانسیل عمل یک جهته است
پس منظور از این جمله چیه؟:به محض ایجاد پتانسیل عمل در هر نقطه تحریک پذیر ،فیبر در تمامی جهان شروع به دپلاریزه شدن می کند از این جهت ایمپالس در تمام جهات سیر میکند
فیزیولوژی انتشارات میر
 
#2
سلام
تحریکات وارد شده به دندریتها و جسم سلولی و یا گیرنده های حسی اثر کرده ،سبب ایجاد نوعی پتانسیل به نام پتانسیل مدرج (Graded potentials) می شوند که با پتانسیل عمل متفاوت است ، پتانسیل عمل ( Action potentials) فقط در تپه یا برآمدگی آکسون ( Axon Hillock) تولید می شود . گرچه با تحریک سایر قسمتهای نورون پتانسیل مدرج تولید شده و در همه جهات منتشر می شود ولی وقتی دامنه انتشار آن به برآمدگی آکسون میرسد ، سبب ایجاد پتانسیل عمل می گردد که جهت هدایت آن فقط به سمت پایانه آکسون ( Terminal) است. مقایسه ویژگی های این دو نوع پتانسیل:
 

پیوست ها

آخرین ویرایش:
#3
سلام.
پتانسیل عمل که تولید میشود مثال اگر سلول قلبی را در نظر بگیریم وقتی پتانسیل عمل در یک سلول قلبی باعث بوجود آمدن تغییر چارج یا دیپولرایزشن میگردد بعدا این تغییر چارج از طریق gap junction ها است که میتوانند به طور سریع به سلول های دیگر قلبی انتقال کند.
 
بالا