• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 غشائ پایه وبافت پیوندی سست

#4
همانطورکه آقای مشتاقی پاسخ دادندغشای پایه مولکول های پلی ساکاریدی وپروتیینی است نه اینکه سلول باشدوایجادبافت نماید
 
#5
همانطورکه آقای مشتاقی پاسخ دادندغشای پایه مولکول های پلی ساکاریدی وپروتیینی است نه اینکه سلول باشدوایجادبافت نماید
سلام همکار گرامی
خانم جهانی جنس غشای پایه را نپرسیدند جنس غشا کاملا در کتاب گفته شده اگر به سوال دقت کنید پرسیده جزو کدام لایه است ؟با تشکر از پاسخ شما
 
#7
آیا غشای پایه از بافت پیوندی سست است یا بخشی ازبافت پوششی است؟
غشای پایه لایه ای ضخیم است که از پیوند دولایه بازال یا یک لایه بازال و یک لایه رتیکولر پدید می آید. و زیر بافت پوششی و به دور سلول های ماهیچه ای، چربی و شوان قرار میگیرد. و با میکروسکوپ نوری قابل مشاهده است. لایه بازال خودش عمدتا از کلاژن نوع 4 ، یک گلیکوپروتئین بنام لامینین و پروتئوگلیکان (هپاران سولفات) تشکیل میشود.این لایه میتواند توسط ساختمانهای متصل کننده (فیبریلها) ، متشکل از کلاژن نوع 7 و دستجات میکروفیبریلی به بافت پیوندی زیرین خود متصل شود.این لایه علاوه بر نقش اتصالی، سدی در برابر مبادله ماکرومولکولها و بین بافت پیوندی و دیگر بافتها ایجاد میکند. منبع ترشح مواد تشکیل دهنده این لایه، سلولهای بافت پوششی، ماهیچه ای ، چربی و شوان است.....منبع.بافت شناسی جان کوئیرا..
 
#8
سلام همکار گرامی
خانم جهانی جنس غشای پایه را نپرسیدند جنس غشا کاملا در کتاب گفته شده اگر به سوال دقت کنید پرسیده جزو کدام لایه است ؟با تشکر از پاسخ شما
با توجه به سوال این استاد گرامی منظورشون این بوده که جزو کدام بافت (پوششی یا پیوندی) به حساب می آید که در پاسخ باید گفت جزو هیچ کدام چون این بخش نمیتواند جزو هیچ بافتی محسوب شود چون سلول زنده ندارد
 
#9
با توجه به سوال این استاد گرامی منظورشون این بوده که جزو کدام بافت (پوششی یا پیوندی) به حساب می آید که در پاسخ باید گفت جزو هیچ کدام چون این بخش نمیتواند جزو هیچ بافتی محسوب شود چون سلول زنده ندارد
سلام
ماده زمینه ای بافت پیوندی هم فاقد ساختار سلولی هست ولی جز بافت پیوندی در نظر گرفته شده!
و این حرف شمارو رد میکنه لطفا دلیل قانع کننده تری بیارید
 
#11
با توجه به سوال این استاد گرامی منظورشون این بوده که جزو کدام بافت (پوششی یا پیوندی) به حساب می آید که در پاسخ باید گفت جزو هیچ کدام چون این بخش نمیتواند جزو هیچ بافتی محسوب شود چون سلول زنده ندارد
کاملا نادرست فرموده اید جزو بافت پوششی می باشد.
 
#12
ببینید در بیان نام و تعریفات زیست شناسی یا همان علوم جانوری و گیاهی بافت مختصا یاخته های زنده نیستند بلکه اجزای بافت که شامل ماده زمینه ای رشته های کلاژن و کشسان و...نیز می شود نیز جزو بافت هستند.(همانند غشای پایه در بافت پوششی)
ببینید:یک یاخته از اجزای کوچک و بزرگی که هیچ کدام از غشا تا میتوکندری و DNA و...زنده نیستند تشکیل شده و این نشان میدهد که بافت به اجزای زنده ای که از اجزای غیر زنده تشکیل شده اند نیز کفایت نمیکند و اجزای میان یاخته ها نیز جزو بافت ها محسوب می شود.
به طور کلی بافت ، مجموعه اجزای زنده که به همراه اجزای غیر زنده ای در شرایط معمولی به صورت متحد یا گسسته در زمان های مختلف عملکرد عکس العمل و سازش و پاسخ یکسانی از یکدیگر نشان میدهند ، گفته می شود.
با تشکر < لاولورن >
 
#13
ببینید در بیان نام و تعریفات زیست شناسی یا همان علوم جانوری و گیاهی بافت مختصا یاخته های زنده نیستند بلکه اجزای بافت که شامل ماده زمینه ای رشته های کلاژن و کشسان و...نیز می شود نیز جزو بافت هستند.(همانند غشای پایه در بافت پوششی)
ببینید:یک یاخته از اجزای کوچک و بزرگی که هیچ کدام از غشا تا میتوکندری و DNA و...زنده نیستند تشکیل شده و این نشان میدهد که بافت به اجزای زنده ای که از اجزای غیر زنده تشکیل شده اند نیز کفایت نمیکند و اجزای میان یاخته ها نیز جزو بافت ها محسوب می شود.
به طور کلی بافت ، مجموعه اجزای زنده که به همراه اجزای غیر زنده ای در شرایط معمولی به صورت متحد یا گسسته در زمان های مختلف عملکرد عکس العمل و سازش و پاسخ یکسانی از یکدیگر نشان میدهند ، گفته می شود.
با تشکر < لاولورن >
 
#14
ببینید در بیان نام و تعریفات زیست شناسی یا همان علوم جانوری و گیاهی بافت مختصاً یاخته های زنده نیستند بلکه اجزای بافت که شامل ماده زمینه ای رشته های کلاژن و کشسان و...نیز می شود ، نیز جزو بافت هستند.(همانند غشای پایه در بافت پوششی)
ببینید:یک یاخته از اجزای کوچک و بزرگی که هیچ کدام مانند غشا و میتوکندری و DNA و...زنده نیستند تشکیل شده و این نشان میدهد که بافت به اجزای زنده ای که از اجزای غیر زنده تشکیل شده اند نیز کفایت نمیکند و اجزای میان یاخته ها نیز جزو بافت ها محسوب می شود.
به طور کلی بافت ، مجموعه اجزای زنده که به همراه اجزای غیر زنده در شرایط معمولی به صورت متحد یا گسسته در زمان های مختلف عملکرد ، عکس العمل و سازش و پاسخ یکسانی از یکدیگر نشان میدهند ، گفته می شود.
با تشکر < لاولورن >
 
#15
غشای پوششی یا basement membrane در اصل تکیه گاه برای نسج epithelium است و بخش از بافت پوششی است که ساختار اصلی این نوع غشا ها collagen type 4 است ولی loose connective tissue خود این یک نوع از بافت بدن است که به عنوان بافت ارتباطی عمل میکند و ساختار آن هم متفاوت است.
 
بالا