• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 عصب نخاعی

#2
در کل سه نوع عصب داریم: 1.عصب حسی 2.عصب حرکتی 3.عصب مخطلط .
عصب های حسی از نورون های حسی
عصب های حرکتی از نورون های حرکتی و
عصب های مخطلط هم از نورون های حسی و هم از نورون های حرکتی ساخته شده اند.(در نخاع و مغز نورون رابط هم داریم.)
اعصاب نخاعی جزء اعصاب مخطلط هستند و نورون های حسی و حرکتی دارند ولی اعصاب حسی و حرکتی ندارند.چون یک عصب مخطلط نمیتواند دارای اعصاب دیگری باشد.
 
#3
در کل در نخاع سه نوع نورون وجود دارد ۱.مجموعه از نورون های حرکی در anterior horn of spinal cord 2.نیورون های حسی در posterior horn spinal cord
3.نورون های اتونومیک در lateral horn of spinal cord .حالا اکسون های این نورون ها به عنوان عصب (nerve) شناخته میشودچون این اکسون ها خارج از سیستم عصب مرکزی (central nervous system)قرار دارد پس اکسون های این نورون ها تحت نام عصب نخاعی می تواند یاد گردد. ولی تمام فایبر یا اکسون های موجود در داخل سیستم عصب مرکزی به عنوان, tract,commissure,association fiber شناخته میشود نه تحت نام کلمه nerve.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا