• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 ص32زیست یازدهم گیرنده چشایی

#1
در تصویری که مربوط به جوانه چشایی هست ،مژک های چشایی اشتباه مشخص شده اند . فلش جای اینکه روی گیرنده چشایی مشخص شود روی سلول نگهبان مشخص شده!
 
بالا