• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 سیناپس

#1
با سلام آیا برای هرنوع انتقال دهنده عصبی تعداد ثابت در هر وزیکول داریم وایا یک نورون می تواند چند نوع انتقال دهنده داشته باشد
 
بالا