• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 سوالاتی در مورد چشم

#1
با سلام سوالاتی در مورد چشم کتاب یازدهم داشتم
1- لکه زرد پایین است یا نقطه کور چون در بعضی از شکلها لکه زرد را پایین کشیده و در بعضی نقطه کور را
2- آیا در عصب بینایی چشم لایه مشیمیه نیز شرکت دارد. در شکل فیزیولوژی گایتون شرکت دارد. اما در شکل کتاب یازدهم نه
3-آیا در محل تارهای آویزی جسم مژگانی زلالیه و زجاجیه تماس دارند
4- آیا زجاجیه با مشیمیه در تماس است
5- پرتوهای نور در پشت عدسی به هم می رسند یا در شبکیه
 
#2
1-نقطه کور زیرا از بغل نگاه کنیم ولی برش کتاب از بالا می باشد و عصب بینایی از چشم خارج می شود به سمت هم برا ی تقاطع کیاسمای بینایی می باشد
2 - خیر لایه مشیمیه شرکت ندارد
3 -با زجاجیه تماس دارد
4 - بخش کوچکی از آن بله تماس دارد
5 - در شبکیه به هم می رسن
 
بالا