• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

آموزش 1 ساختار عدسی چشم

#1
عدسی چشم(Lens)

عدسی یک ساختار شفاف محدب الطرفینی است که بلافاصله در پشت عنبیه معلق است و نور را بر روی شبکیه متمرکز می کند. عدسی از فرورفتگی اکتودرم سطحی رویان منشا می گیرد و یک بافت بدون رگ منحصر به فرد است که قابلیت ارتجاع داشته و با افزایش سن این خصوصیت را به طور طبیعی از دست می دهد، عدسی دارای سه جزء اصلی می باشد:


کپسول عدسی( lens capsule) که حاوی پروتئوگلیکان و کلاژن نوع IV است وعدسی را احاطه می نماید و مکانی را برای اتصال رشته های حلقه مژگانیcilliary zonule ایجاد می کند این لایه از غشاء پایه ای جام بینایی منشا می گیرد.


اپی تلیوم عدسیlens ephitelium یک اپی تلیوم زیر کپسول است که از یک لایه اپی تلیال مکعبی تشکیل شده است و فقط بر روی سطح قدامی عدسی قرار دارد. بخش قائده ای سلول های اپی تلیالی به کپسول عدسی متصل شده و سطوح رأسی آن ها به رشته های داخل عدسی متصل می شود. در لبه خلفی این اپی تلیوم ، نزدیک به بخش استوایی عدسی ، این سلول ها تقسیم شده و سلول های جدیدی را تولید می کنند که به رشته های عدسی تمایز می یابند. این فرایند به عدسی اجازه رشد می دهد و رشد عدسی با سرعت آهسته و کاهنده ای در نزدیک به ناحیه استوایی عدسی در سراسر دوران زندگی بالغین ادامه می یابد.
رشته های عدسی lens fibers سلول های بسیار کشیده و کاملا تمایز یافته بوده و به شکل ساختاری باریک و مسطح به نظر می آیند.این سلول ها از اپی تلیوم عدسی تکامل می یابند. رشته های عدسی بالغ 7-10 میلی متر طول داشته و دارای پهنای معادل 2-8 میکرومتر هستند. سیتوپلاسم سلول، با گروهی از پروتئین ها به نام کریستالین crystallins پر شده و ارگانل ها و هسته ، از طریق اتوفازی از دست رفته است. رشته های عدسی به طور متراکم به هم وصل شده و تشکیل یک بافت کاملا شفاف را می دهد که برای انکسار نور تخصصی شده اند.
از کتاب بافت شناسی جان کوئیرا ص604
 
بالا