• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

آموزش 1 سابقه بیوتکنولوزی در ایران

#1
دو دانشمند بزرگ ایرانی زکریای رازی، کاشف الکل و شیخ بهایی کاشف گاز مرداب زیست فناوران بزرگی بوده اند. اسم رازی در تاریخچه اکثر کتابهای زیست فناوری قید شده است اما متاسفانه کاشف گاز مرداب در اکثر کتب شخص دیگری معرفی شده است.قطعا دانشمندان بزرگ دیگری هم بوده اند که از موجود زنده یا بخشی از آن برای تولید محصول خاصی کمک می گرفتند. به طور کلی طب سنتی که اساس آن استفاده از گیاهان و استخراج عصاره و اسانس است ارتباط تنگاتنگی با زیست فناوری دارد.
 
بالا