• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

دستگاه تولید مثل زن

#1
همکاران عزیز آیا این جمله کتاب زیست سوم که در صفخه 238 نوشته:
دستگاه تولید مثل زن پس از بلوغ در هر ماه. معمولافقط یک گامت بالغ تولید می کند صحیح است؟
میدانیم گامت بالغ تنها در صورت نفوذاسپرم برای لقاح ایجاد می شود
 
آخرین ویرایش:
#2
آنچه که دستگاه تولید مثل زن در هر ماه تولید می کند و در فرآیند تخمک گذاری آزاد می نماید یک سلول اووسیت ثانویه است که در صورت نفوذ اسپرم (در طی پروسه لقاح) به صورت گامت بالغ در خواهد آمد. این مطلب کتاب، در اصل هدفش، اشاره به تعداد سلول تولید شده در هر ماه است که باید محتوای جمله نیز صحیح بیان می شد.
 
#3
آنچه که در هر دوره ماهیانه به شکل بالغ توسط تخمدان تولید میشود فولیکول گراف ( فولیکول تخمدان یا Ovarian follicle) است که خود شامل تخمک ، سلولهای گرانولوزا (granulosa) وسلولهای تکا (theca) به شکل لایه های داخلی و خارجی در اطراف تخمک می باشد. گامت بالغ از تخمک و پس از نفوذ اسپرم به درون آن ایجاد میشود.
 

f.javaheri88

فاطمه جواهری
#4
بنظر اینجانب هم این جمله کتاب خوب بیان نشده زیرا تخمک بالغ در صورت نفوذسر اسپرم به درون لایه شفاف اووسیت ثانویه و انجام میوز دوم ایجاد می شود.منظور کتاب،اووسیت ثانویه رها شده از تخمدان است.
 
#5
در کتاب فعلی گامت ماده بالغ به اووسیت ثانویه تغییر پیدا کرده
 
#6
گامت ماده بالغ همان تخمک رسیده است که پس از نفوذ اسپرم به تخمک ایجاد می شود.
 
بالا