• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 حرکت شیره پرورده

#1
جریان توده ای در حرکت شیره پرورده با صرف انرژی است یا بدون صرف انرژی ؟ به چه دلیل ؟
 
بالا