• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 جريان توده اي

#1
چرا در مبحث جريان شيره خام در كتاب درسي از اصطلاح جريان توده اي استفاده كرده است ؟جريان توده اي مربوط به شيره پرورده نيست؟
 
بالا