• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

آموزش 1 جانداران یوکاریوت بدون میتوکندری

#1
از آنجا که در کتاب زیست شناسی پیش دانشگاهی در صفحات 56 و 57 آمده است که " آغلب سلول های یوکاریوتی میتوکندری دارند و ... " موارد تکمیلی زیر در رابطه با جانداران یوکاروتی و سلول های یوکاریوتی بدون میتوکندری معرفی می شوند .

الف - دو نمونه از آغازیان بی هوازی و فاقد میتوکندری عبارتند از :

1- Giardia intestinalis

2 - Criptosporidium parvum

منبع : رشد زیست شناسی - پائیز 91

ب - گونه های متعلق به شاخه Loricifera از فرمانرو جانوران

ج - برخی سلولهای هادی آبکشی و گلبول های قرمز انسان هم فاقد میتوکندری هستند .
 
آخرین ویرایش:
بالا