• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 تولید مثل غیر جنسی ولوکس ها

#1
ولوکس ها اغلب،سلول های تولید کننده گامت....
(که بسته به نوع ولوکس ممکن است گامت نر یا گامت ماده و یا هر دو نوع گامت را تولید کند)...
ندارند...پس تولید مثل جنسی مخصوص بعضی از ولوکس ها است.ولوکس هایی که تولید مثل جنسی ندارند،99%شان میتوانند تولید مثل غیر جنسی داشته باشند.
اون 1%هم به خاطر اینه که همیشه تو طبیعت استثنا وجود داره و ممکنه خدای متعال به صورت نادر به اون ولوکس بیچاره اجازه هیچگونه تولید مثلی رو نداده باشه.
سوال:لطفا بگین اون سلول های درشت سبز رنگ که داخل کره ولوکس قرار دارند و در تولید مثل غیر جنسی ولوکس نقش دارند و در 99%ولوکس ها وجود دارند.
چجوری به وجود اومدن؟؟؟از سلول های سوماتیک(پیکری) به وجود اومدن؟؟؟
مراحل تشکیلش رو لطفاً توضیح بدین.
 
بالا