• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

درخواست 1 تغيير مقدمه

#1
گفتار 3 فصل انتقال مواد در گياهان بدون داشتن پيش زمينه به ويژه در بخش پتانسيل آب و اعداد آن داراي اشكال است ونياز به تغيير دارد.
 
بالا