• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 ترکیبات اسیدی عرق

#1
1. عرق سطح پوست را اسیدی می کند یا قلیایی؟
2. ترکیبات اسیدی عرق را نام ببرید؟
3.آیا ترکیبات قلیایی نیز می توانند محیط را برای رشد میکروب ها نامساعد کنند؟
 
بالا