• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

آموزش 1 ترشحات روده ص 26 زیست دهم

#1
درص 26 در شیره روده خط اخر "گروهی از یاخته ها (منظور یاخته های پوششی مخاط روده )آنزیم گوارشی دارند.
بهتر است این جمله حذف شود
زیرا سلول انزیم دارد اما ترشح نمی کند پس چکارش می کند
در ش30 ص31 نشان داده که یک وزیکول ترشحی حاوی انزیم از سلول پوششی به فضای روده رها شده این عمل برای چیست وزیکول حاوی انزیم در فضای روده به چه کار می اید
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

salvia54

کمال فرهی فر
#2
درص 26 در شیره روده خط اخر "گروهی از یاخته ها (منظور یاخته های پوششی مخاط روده )آنزیم گوارشی دارند.
بهتر است این جمله حذف شود
زیرا سلول انزیم دارد اما ترشح نمی کند پس چکارش می کند
در ش30 ص31 نشان داده که یک وزیکول ترشحی حاوی انزیم از سلول پوششی به فضای روده رها شده این عمل برای چیست وزیکول حاوی انزیم در فضای روده به چه کار می اید
سلام
آنزیم های یاخته های پوششی روده یعنی پپتیدازها، دی ساکاریدازها و.. در غشای یاخته به سمت حفره روده قرار دارند.

در شکلی که فرمودید وزیکولی دیده نمی شود!!!! این مثالی از آنزیمی است که در غشای یاخته پوششی پرز قرار دارد.
 

پیوست ها

بالا