• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 تبدیل اسید چرب

#1
با توجه به شکل برای تبدیل اسید چرب A به اسید چرب B حداقل و حداکثر چند اتم هیدروژن لازم است ؟
 

پیوست ها

#2
در زنجیره هیدروکربنی اسید چرب اولی ۱۰ و در اسید دوم ۶ شکستگی یا پیوند دو یا سه گانه وجود دارد برای از بین بردن هر پیوند بین دو کربن به دو اتم هیدرو‌‌‌ژن نیاز است پس برای حداقل: ۴ پیوند اسید اولی باید از بین برود که میشود ۸ اتم هیدروژن.برای حداکثر: پیوندهابرای اسید چرب اول سه گانه در نظر میگیریم پس برای از بین بردن چهار پیوند به ۱۲=۳*۴ اتم هیدروژن نیاز است و برای تبدیل شش پیوند سه گانه به دو گانه به ۱۲=۲*۶ نیاز است بنابراین برای حداقل:۸ و برای حداکثر:۲۴
 
آخرین ویرایش:
#5
با توجه به شکل برای تبدیل اسید چرب A به اسید چرب B حداقل و حداکثر چند اتم هیدروژن لازم است ؟
حداکثر28
حداقل8
چون برای تبدیل پیوند سه گانه به یگانه چهار هیدروژن لازمه ونه سه تا...پس برای حداکثر
4×4=16مربوط به تبدیل پیوند سه گانه به یگانه
6×2=12سه گانه به دوگانه جمعا میشه 12+16=28
حداقل هم که هشت تا میخواد
 
#6
با سلام و عرص ادب الان توضیح میدم
در اسید چرب اولی ۱۰ و در اسید دوم ۶ شکستگی یا پیوند دو یا سه گانه وجود دارد- این درست
در حالت حداقل فرض میکنیم پیوند 2 گانه است که 2 اتم هیدروژن یا یک مولکول هیدروژن نیاز دارد-اینم درست چون قانون
پس درحالت حداقل باید 4تا پیوند دوگانه که هر دوگانه 2 تا اتم هیدروژن نیاز داره رو بشکنیم 4x2=8 اتم -اینم درست
اما در حالت حداکثری مورد داریم
نخست اینکه پیوند ها رو 3گانه و هر پیوند سه گانه 4 اتم مورد نیاز است روداریم یک قانونه
پس 4 تا پیوند سه گانه 4x4=16 عدد اتم هیدروژن نیاز است
بعلاوه
اینکه در حالت حداکثری اون 6 پیوند فرض شده دیگر هم(که کلا همگی 3گانه فرض شد به دلیل حداکثری فرض شدن) رو هم بایداز پیوند سه گانه
به دوگانه تقلیل بدیم که هر پیوند سه گانه به دوگانه 2 اتم هیدروژن نیاز دارد 6x2=12 رو بای اون 16 جمع
16+12=28 اتم هیدوژن نیاز دارد
 
بالا