• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 بهترین مکان لقاح

#1
آیا این جمله صحیح است؟
در تمام جانوران زنده زا و بچه زا، عمل لقاح در ابتدای لوله فالوپ که مناسب ترین مکان است انجام میشود.
 
آخرین ویرایش:
#2
با سلام
در سطح کتاب درسی و با توجه به شکل های کتاب درسی
بله.جانوران زنده زا و بچه زا لقاح در لوله فالوپ انجام میگیرد
آیا این جمله صحیح است؟
در تمام جانوران زنده زا و بچه زا، عمل لقاح در ابتدای لوله فالوپ که مناسب ترین مکان است انجام میشود.
 
#3
نکته :در انسان به‌طور معمول لقاح و شروع تقسیمات سلول (5 میتوز ) تخم انسان در لوله‌ی فالوپ صورت می‌گیرد.
اما درسته لوله فالوپ مناسب ترین مکان ممکن برای لقاح اسپرم و تخمک می باشد.
 
#4
سلام.
در انسان به حالت نرمال محل لقاح sperm و ovum قسمت infundibulum of fallopian tube است.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا