• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 بندناف

#1
ساختار بند ناف و اهمیت تشخیص اختلال بندناف تک شریانی راتوضیح دهید.

بند ناف یك رابط میان جنین و جفت است كه موادحیاتی برای رشد را به او می رساند و در هفته پنجم بارداری به وجود آمده و جايگزين كيسه زرده می شود. در حالت طبیعی شامل دو شریان و یک ورید است. وريد نافي خون اكسيژندار و غني از مواد مغذي را از جفت به جنين ميرساند و برعكس، شريانهاي نافي خون خالي از اكسيژن و مواد مغذي را از جنين باز مي گردانند.

در واقع بند ناف خط انتقال تجهیزات به خط مقدم یعنی جنین می باشد. این قسمت مهم از جنین، خون مملو از مواد غذایی و اکسیژن را به جنین می رساند و از طرف دیگر خون محتوی مواد زاید جنین را به جفت یعنی مادر برمی گرداند. بند ناف 5 هفته بعد از بارور شدن تخمک بوجود می آید و مرتبا رشد کرده تا سرانجام در 28 هفتگی طول آن به 50 سانت می رسد و همچنین در طول رشد خود در این مدت حالت مارپیچ پیدا کرده و از حالت صاف و مستقیم خارج می گردد. حاوی سه رگ می باشد دو تای آن سرخرگ(شریان) بوده و یکی ورید(سیاهرگ) می باشد. سیاهرگ حاوی مواد غذایی و اکسیژن بوده درحالیکه دو تا شریان محتوی خون همراه با مواد زاید و گاز کربنیک می باشند. قابل توجه است که این حالت برعکس بدن انسان می باشد.

عروق بند ناف در سونوگرافی بخصوص نوع رنگی آن بخوبی قابل تشخیص و بررسی است. اطراف سه رگ بند ناف مادۀ ژلاتینی ضخیمی وجود دارد که آنرا از ضربه های جانبی حفظ می نماید. اتصال بند ناف به بدن جنین از طریق یک سوراخ به معدۀ او صورت می گیرد.

یک بند ناف نرمال،با شریط ایمنی خوبی ساخته شده است. یعنی علاوه بر این که مادۀ ژلاتینی حافظ عروق آن می باشد لایۀ پوشاندۀ آن از جنسی است که حالت لغزندگی خوبی به آن داده و میتواند در شرایط کم بودن مایع آمنیوتیک یا عدم کفایت فضای رحمی، براحتی جابجا گردد. در حقیقت این حالت، شبیه لغزندگی روده ها در داخل شکم است.به همین علت،بندناف طبیعی، بندرت بخودی خود دچار اشکال می شود. بنابراین بیشترین اختلالات آن بعلت مسائل اطراف آن مثل مایع جنینی و جفت و غیره می باشد.

1.jpg


اختلالات بند ناف زیاد است. تعدادی از آن بعلت نواقص مادرزادی است که در ساختمان آن وجود دارد و پاره ای از اختلالات، بعلت مسائل محیطی بند ناف می باشد .

بطور کلی مشکلات بند ناف همیشه جدی است. در بعضی موارد می توان قبل از زایمان توسط سونوگرافی تشخیص داد و مواردی هم در زمان تولد نوزاد مشخص می شود.

بند ناف تک شریانی یکی از اختلالات جنینی می باشد که تقریبا در یک درصد جنین ها دیده می شود و بعنوان شایعترین اختلال بند ناف شناخته می شود. میزان شیوع آن در بارداری های چند قل بیشتر از بارداری یک قل می باشد.
به کمک سونوگرافی میتوان این اختلال را از سه ماهگی جنین تشخیص داد. در سونوگرافی، داپلر رنگی در طرفین مثانه جنین گذاشته می شود و در محل اتصال بند ناف به شکم جنین میتوان در مقطع عرضی تعداد شریان های نافی را دید.

گاهی تشخیص این اختلال در زمان زایمان، با معاینه جفت صورت می گیرد.

اهمیت بند ناف تک شریانی

این یافته می تواند با آنومالی های سایر ارگان های مهم، نقایص کروموزومی و اختلال رشد جنین همراه باشد.

لذا در صورت مشاهده این یافته ضروری است که سونوگرافی سلامت جنین توسط فرد آموزش دیده در هفته های ۱۸ الی ۲۳ بارداری انجام شود تا سلامت کلیه ارگان های جنین مورد بررسی قرار گیرد.

وجود بند ناف تک شریانی ریسک اختلالات قلب و عروق، اسکلتی، روده ای و کلیوی را در جنین افزایش می دهد.

معمولا توصیه می شود جهت اطمینان بیشتر از سلامت جنین، بررسی تخصصی قلب نیز با اکوکاردیوگرافی جنین انجام شود. همینطور برای رد آنومالی های کلیه، روده و اسکلت یک آنومالی اسکن دقیق در هفته 18 تا 20 انجام شود.

یافته ها نشان می دهد که ۳ درصد جنین های نرمال و۸۰ درصد جنین های مبتلا به تریزومی ۱۸، یک شریان نافی دیده می شود.بنابر این تک شریانی بودن بند ناف، ریسک تریزومی ۱۸ را هفت برابر می کند.

یکی دیگر از اختلالات همراه با بند ناف تک شریانی، نارسایی رشدجنین است.به همین دلیل بررسی رشد جنین به ویژه در سه ماهه سوم از اهمیت بیشتری برخوردار است.
البتهاگر در این مسیر یافته غیرطبیعی دیده نشود میتوان با درصد بالایی مطمئن بود که تک شریانی بودن مشکلی برای جنین ایجاد نمیکند.زیرا 75% جنین های با بند ناف تک شریانی نرمال بدنیا می آیند و کاهش رشد در همه جنین های تک شریانی دیده نمی شود.


تصویرسونوگرافی یک بند ناف تک شریانی را نشان می دهد.


2.jpg
 
بالا