• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 باکتری

#1
با سلام در باکتری یک نوع آنزیمrnaپلی مراز داریم وmrnaپس ازساخت بلافاصله ترجمه می شود یعنی ویرایش نداریم پس چه چیزی باعث می شود که انواع rnaیهنیmrnaوrrnaوtrnaساخته بشونددر حالیکه فقط یک نوع آنزیم داریم
 
بالا