• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 بافت قلب

#1
کدام یک از جملات زیر درست است؟
1)اپی کارد از داخل و پریکارد از خارج با مایع ابشامه ای در تماس هستند.
2)سلول های اپی کارد از سمت خارج با مایع ابشامه ای در ارتباط اند.
3)اپی کارد از خارج به ماهیچه ی قلب چسبیده است.
مفهوم از بیرون و از داخل و هم لطفا توضیح بدید.
 
#4
در مورد مفهوم داخل و خارج که گفته نشده باید گفت:منظور از داخل یعنی به سمت مرکزقلب و منظور از خارج یعنی به سمت سطح قلب
در ضمن جواب گزینه 2 می باشد.خیلی خیلی آسونه.!!
با تشکر < لاولورن >
 
#5
کدام نادرست است؟
۱_بطن چپ خون را به گدش عمومی وارد میکند
۲_چهار سیاهرگ حاوی خون روشن به دهلیز چپ متصل است
۳_به نیمه چپ قلب پنج رگ بزرگ و حاوی خون روشن متصل است
۴_هر بطن خون را با فشارزیاد به سرخرگ های متصل به خود وارد میکند
 
بالا