• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

بی بی کد انگل زبان خوار(Tongue-eating parasites)

#1
انگل Cymothoa exigua نوعی از انگل است که در دهان ماهی هایی از گونه های Snapper و salmon زندگی می کند. انگل های بسیاری وجود دارند که پس از ورود به بدن میزبان اندامهای میزبان را می خورند. اما از بین تمام این انگلها، به گزارش انجمن آمریکایی پیشرفت علم(AAAS)، انگلC. exigua تنها انگلی است که در بدن میزبان، اندام خاصی را خورده و خودش عملکردهای این اندام را برعهده می گیرد. تاکنون هیچ گزارش مشابهی از رابطه انگلی یا همزیستی از این نوع ارائه نشده است.
این انگل، پس از اینکه در بدن ماهی وارد شد با پاهای خود به زبان ماهی می چسبد و شروع به تغذیه از خون زبان ماهی می کند تا جایی که زبان ماهی کاملا خشک شده و فقط ریشه ماهیچه زبان باقی می ماند. سپس انگل خودش نقش زبان ماهی را از این به بعد برعهده می گیرد. این انگل عجیب، در بدو ورود به بدن میزبان، در آبشش ها لانه گزینی کرده و جنسیت نر دارد اما اگر انگل دیگری در همان حوالی باشد می تواند این انگل را وادار کند تا به جنسیت ماده تغییر کند و سپس خودش را از آبشش به زبان ماهی می رساند. جنسیت ماده بر روی زبان مستقر شده و تکثیر آغاز می شود(گاهی تا 400 تخم در یک کیسه). این انگل ها حتی می توانند تا 3 سال زنده مانده و این کار را تکرار کنند. اگر چه هنوز شواهدی از آلودگی ایجاد شده توسط این انگل برای انسان مشاهده نشده است اما آلودگی وسیعی که این انگل برای گونه های ارزشمند ماهیان اسنپر و سالمون ایجاد می کند می تواند آینده تغذیه ای انسان را دچار مشکل کند.
منبع: www.aaas.org

C. exigua.jpg
 
بالا