• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

قالب 1 انواع دریچه در لوله گوارش

#1
در کتاب دهم بخش گوارش بیان شده . دریچه های لوله گوارش در انتهای حلق ، انتهای مری، بین مری و معده و .... وجود دارد.
در کتاب فیزیولوژی برن و لوی دریچه را ابتدای مری به نام UES و اسفنکتر تحتانی مری LES در نظر می گیرد . لطفا نظر خود را بفرمایید.
 

salvia54

کمال فرهی فر
#2
در کتاب دهم بخش گوارش بیان شده . دریچه های لوله گوارش در انتهای حلق ، انتهای مری، بین مری و معده و .... وجود دارد.
در کتاب فیزیولوژی برن و لوی دریچه را ابتدای مری به نام UES و اسفنکتر تحتانی مری LES در نظر می گیرد . لطفا نظر خود را بفرمایید.
با سلام
دریچه های لوله گوارش انسان:

 
#3
به نظر من دریچه انتهای حلق با ابتدای مری یکی هست. درست تر این هست که همان ابتدای مری در نظر بگیریم.
 
بالا