• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

Fa اندر شکایت از کمبود ساعت زیست یک! ( هفته ای 3 ساعت !!!)

#1
آنانکه زیست را سه ساعت ادا کنند

آیا بود که به حرف ما اعتنا کنند؟

درسم نگفته به ز بیان سرسری

شاید به کلاس جبرانیش دوا کنند

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

وقت دفاعی و زیست یکسان چرا کنند؟

بگذر ز کیفیت و بِده نمره ی قبول

بگذار خلائق به جانت دعا کنند

رؤیا منال که تغییر میسر نمی شود

کلاً محاله التفات به معلما کنند
 
آخرین ویرایش:
بالا