• از عزیزانی که قصد ثبت نام در سایت را دارند درخواست می گردد ابتدا قوانین و مقررات را مطالعه فرمایند

اطلاعیه اختصاص ساعت آزمایش زیست در کنار درس

#1
این درخواست بسیاری از همکاران زیست است : لطفا ساعت و آزمایشهای زیست به درس زیست و دبیر همان درس اختصاص داده شود .
 
بالا